OPTYMALIZACJA PROCESÓW PLANOWANIA PRODUKCJI

Doskonałość operacyjna

Planowanie produkcji to serce każdej organizacji produkcyjnej, które nadaje rytm całej działalności. Dążenie do doskonałości w tym obszarze jest niezbędnym elementem potrzebnym do osiągnięcia dobrych wyników operacyjnych. 

Jeżeli chcesz wynieść swój proces planowania na nowy poziom doskonałości skontaktuj się ze mną.. Pomogę zdiagnozować obszary wymagające usprawnień i skoordynuje ich wdrożenie.

Odwiedź również mój blog w kategorii Planowanie Produkcji

Brainstorming