spotkanie biznesowe

AUDYT PROCESU

Procesy które gwarantują wyniki

Nawet z zespołem najlepszych specjalistów, trudno jest osiągnąć dobre wyniki jeśli pracują oni w oparciu o źle zaprojektowane procesy. Na podstawie moich osobistych doświadczeń wiem, że często sami nie dostrzegamy problemów lub niedoskonałości procesów w oparciu o które działamy. Bardzo pomocną praktyką jest zaproszenie kogoś z zewnątrz organizacji kto będzie miał świeże spojrzenie i pomoże zidentyfikować obszary procesowe które wymagają poprawy. Kluczową zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że osoba ta nie jest obciążona wewnątrzorganizacyjnymi przyzwyczajeniami, które bardzo często utrudniają nam postawienie właściwej diagnozy dla problemów, które widzimy w postaci naszych niezadowalających wyników. 

W swojej karierze pełniłem funkcję audytora wewnętrznego ISO a także brałem udział w wielu audytach innym norm i audytach klientów. Tworzyłem i optymalizowałem dziesiątki procesów w obszarach planowania produkcji, S&OP, supply chain, logistyki i  material managemetn czy wykorzystania systemów ERP.

Skontaktuj się ze mną jeżeli chciałbyś usprawnić swój proces lub dokonać jego diagnostyki pod kątem efektywności.